Zdravlje desni utječe na dijabetes i osteoporozu

Dijabetes i osteoporoza mogu mnogo toga promijeniti – uključujući i desni.